inloggen

Wanneer verwacht jij een erfenis?

Stel je voor dat je ineens een enorm bedrag op je rekening ziet staan. Misschien wel €100.000, €200.000 of zoals bij een klant van mij meer dan €500.000. Wat ga je daar mee doen? Wat is verstandig?

Bij mensen die een erfenis ontvangen zie ik vaak dubbele gevoelens. Het geld is verbonden aan een persoon die je mist en om rouwt. Ook kan er een gevoel van opluchting zijn als een dierbare niet meer hoeft te lijden. En dan is er opeens een surrealistisch bedrag op je rekening wat velen nog nooit eerder tot hun beschikking hebben gehad. Dit biedt kansen die helaas vaak niet worden benut. De meeste ontvangen erfenissen staan jarenlang op een spaarrekening. Door de lage rente, vermogensbelasting en inflatie neemt de waarde van de erfenis jaarlijks af. Door de verbintenis met de erflater, willen de meeste mensen iets met het geld doen wat veel betekenis heeft. Het geld op een spaarrekening laten staan voelt daarom vaak als een veilige optie tot het moment dat er een bestemming is. Maar wat is dat doel en hoe maak je daarover een beslissing? Hoe zorg je ervoor dat het vermogen wat je hebt ontvangen niet doelloos op een spaarrekening blijft staan. Graag deel ik een paar tips geven hoe je om kan gaan met een erfenis die je hebt gekregen of verwacht.

De meeste erfenissen ontstaan door de overwaarde op de eigen woning. Na de 2e wereldoorlog werd het eigenwoningbezit door onze overheid gestimuleerd. Het effect daarvan is dat het eigenwoningbezit sinds deze periode sterk is toegenomen. Veel ouderen van nu kochten in die periode hun eerste woning. Door de waardestijging tijdens hun leven hebben ze veel vermogen verworven. Ook heeft deze generatie vaak een sterk ethos om schulden af te lossen. Het voordeel hiervan is lage woonlasten, het nadeel dat je vermogen vastzit in de stenen.Veel ouderen hebben tegenwoordig de wens om hun (klein)kinderen te helpen met het kopen van een woning of bij te dragen aan studiekosten. Ook hebben de meeste mensen een voorkeur om met warme hand te geven. Mijn advies is daarom om op tijd met je ouders te bespreken wat zij willen met hun vermogen. Wat erg belangrijk is tijdens dit soort gesprekken is om niet te focussen op mogelijke obstakels, maar vooral te inventariseren wat de wensen zijn. Mijn ervaring is dat dit soort gesprekken inzicht geven in wat een goede besteding is van een nalatenschap. Vaak ontstaat er ook een opening om te kijken of er tijdens het leven van je ouders nog wensen kunnen worden gerealiseerd. Wat veel mensen namelijk niet weten is dat het voor ouderen relatief makkelijk is om een groot deel van de overwaarde op te nemen. De lasten nemen daardoor toe, maar door de lage rente kunnen de meeste ouderen dit vaak prima dragen. Voor mij is dit een duidelijk voorbeeld van het gezegde: “Geld krijgt pas waarde als je er iets waardevols mee doet”

Maar stel nu dat je het geld ontvangt en de schenker of erflater had geen duidelijke wens over hoe je het moet besteden? Hoe zorg je dan voor een waardevolle bestemming van dit vermogen?

De meeste mensen ontvangen een erfenis als ze tussen de 50 en 60 jaar zijn. In deze levensfase denken mensen vaak na over de laatste stap in hun carrière. Het afbouwen van je bedrijf, nog één keer een carrière-swtich of een betere work-life balans. Iets wat veel mensen tegenhoudt om deze stap te zetten is het loslaten van de huidige zekerheden. Hoe zou het dan zijn als je net een erfenis hebt gekregen, waardoor er minder financiële druk is en je weet dat er altijd genoeg is? Dat alles wat je gaat verdienen bonus is?

Een ander doel voor een erfenis is het aanvullen van je pensioen, wat voor veel ondernemers noodzakelijk is om hun levensstandaard te behouden. Als 50-jarige kan het zijn dat je nog de helft van je leven voor je hebt. Het is daarom verstandig om ervoor te zorgen dat je vermogen hebt waarmee je deze periode kan overbruggen. Als je erfenis groot genoeg is kun je soms in één keer je pensioen regelen.

Mocht je een erfenis hebben ontvangen of verwachten dan kan een financieel planner je helpen bij het bepalen van het doel en hoe je dit vervolgens kunt bereiken. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om samen met de planner het gesprek hierover met ouders te faciliteren en/of voor te bereiden. Mocht je de mogelijkheden willen bespreken, neem dan contact op via www.financialdecisioncoach.nl/contact

Blijf op de hoogte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt