inloggen

Pensioenlessen

Vrijwel iedereen ontvangt jaarlijks op papier of digitaal een pensioenoverzicht. De vraag, die mij vaak wordt gesteld, is: Wat is de waarde van dit overzicht? Er staan mooie bedragen op, maar kan ik er ook op vertrouwen, dat ik dit geld later echt krijg. Ook wanneer er bij jou niets anders staat dan alleen het recht op een AOW-uitkering, is het nog verstandig om hierover na te denken. Je zult in dat geval immers zelf moeten zorgen voor een aanvulling. Daarnaast zie ik veel ondernemers, die in het verleden als werknemer iets hebben opgebouwd of een partner hebben met een aanvullend pensioen. Ook als je bij deze groep hoort, wil ik je graag een paar tips meegeven over wat je kunt leren van ons pensioenstelsel.

Ook al is het misschien niet veel, toch is het maar mooi fijn, dat je iets krijgt. De echte vraag, die iedereen zich zou moeten stellen, is: Wat ik straks krijg, is dat voldoende? Om iets te hebben later, zul je nu al geld opzij moeten zetten. Hoe kun je dit het beste organiseren? Het hele idee achter de pensioenregelingen is, dat het pensioen en dus ook de inleg voor je geregeld wordt. De meeste werknemers leggen onbewust een deel van hun bruto-inkomen opzij om te sparen voor later. Wat mij betreft is dit de mooiste eigenschap van deze regelingen. Zonder dat je het doorhebt bouw je iets op voor later. 

Hierbij komen we ook direct bij de grootste valkuil voor ondernemers. Ondernemers moeten zelf geld opzij zetten voor later en bijvoorbeeld voor nog te betalen belasting. Aangezien de meeste mensen uitgeven wat er binnenkomt, kun je wel zien aankomen waar vaak de problemen ontstaan. Het is daarom voor de meeste mensen extreem belangrijk om een systeem te maken, waarbij je eerst geld opzij zet, voordat je gaat consumeren. Als je dit echt goed wilt aanpakken, dan is de profit-first methode daar erg geschikt voor.

Natuurlijk is daar de vraag wat er gebeurt met het geld, dat je inlegt. Het geld wordt overgemaakt naar een pensioenfonds of een verzekeraar. Die gaat proberen dat geld voor haar deelnemers zoveel mogelijk te laten renderen, om te zorgen dat er later een zo goed mogelijke uitkering kan worden teruggegeven aan deze deelnemers. De bedragen, die je op je pensioenoverzicht ziet, zijn de toegezegde of verwachte uitkeringen. Het doel van veel pensioeninstellingen is om deze bedragen te laten stijgen met minimaal de inflatie, maar eigenlijk is dat de laatste twintig jaar niet meer gelukt. Dit betekent dus, dat iemand die 20 jaar geleden met pensioen is gegaan nog steeds hetzelfde bedrag maandelijks ontvangt. 

Ook deelnemers die nog geen pensioenuitkering ontvangen, hebben hiermee te maken. Hun pensioen is de afgelopen 20 jaar niet geïndexeerd. Natuurlijk is er in deze periode wel inflatie geweest. In de toekomst is de verwachting, dat de inflatie zeker niet minder zal worden, terwijl in de tussentijd de inleg voor de pensioenfondsen alleen maar hoger is geworden. We krijgen dus minder pensioen uitkering voor meer geld. Je zou kunnen zeggen, dat de investering in een pensioenfonds steeds onaantrekkelijker is geworden. 

Aangezien ondernemers de vrijheid hebben om zelf hun eigen pensioenregeling te kiezen, is het daarom ook niet verrassend, dat zij steeds vaker nadenken over alternatieven, zoals zelf investeren in aandelen of vastgoed.

Wat is dan de waarde van het jaarlijkse pensioenoverzicht dat je ontvangt? Op het overzicht staan verwachte uitkeringen. Deze uitkeringen zijn op dit moment gebaseerd op een heel laag rendement. Gezien de positionering van pensioenfondsen, de huidige rentestand en het historische rendement, wat er is  gemaakt door de pensioenfondsen, verwacht ik dat dit pessimistische perspectief redelijk realistisch is. Ik verwacht daarom ook niet, dat de bedragen, die je nu op jouw overzicht ziet, in de toekomst heel sterk gaan stijgen. De vraag, die iedereen zich zou moeten stellen is of het bedrag dat er nu staat later voldoende zal zijn. Ga er daarbij van uit dat we jaarlijks een inflatie hebben van ongeveer 2%. Stel dat je over 20 jaar met pensioen gaat. Kun je dan nog steeds rondkomen van het bedrag dat er op jouw pensioenoverzicht staat? Als het antwoord daarop nee is, zul je voor jezelf aanvullende keuzes moeten maken. Ook zul je zelf actie moeten ondernemen wanneer je eerder wilt stoppen met werken.

Wil jij er zeker van zijn, dat je later voldoende pensioen hebt of heb je misschien de wens om eerder te stoppen met werken? Wil jij weten welke keuzes je moet maken om dit te kunnen realiseren? Neem dan eens contact met mij op. Ik kan je helpen om inzicht te krijgen welke financiële keuzes jou gaan helpen om het leven te leiden waar jij nu en later echt blij van wordt.

Blijf op de hoogte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt