inloggen

Meer belasting graag!

Regelmatig krijg ik de vraag hoe je minder belasting kunt betalen. Dankzij prinsjesdag een zeer actuele vraag, alleen meestal niet de juiste om te stellen. Vaak is het namelijk in je eigen belang om juist meer belasting te betalen. In deze waardebrief leg ik je graag uit hoe dat zit en wat de belangrijkste wijzigingen zijn die afgelopen dinsdag zijn aangekondigd.

Laten we ten eerste concluderen dat als je veel belasting betaalt, het ook betekent dat je veel winst, salaris of vermogen hebt en dus financieel succesvol bent. Je hoort bij het deel van de samenleving met de ‘sterke schouders’. Het grootste probleem van onze huidige economie is, dat de verschillen tussen arm en rijk steeds groter worden. Aangezien een financieel evenwichtige samenleving voor iedereen beter is, lijkt het mij logisch dat onze overheid steeds meer belasting gaat heffen bij het welvarende deel van de bevolking. Met name bedrijven en vermogenden krijgen daarom vanaf volgend jaar te maken met hogere belastingen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Afbouw fiscale aftrekposten zelfstandigen
  • Hogere belasting voor besloten vennootschappen en directeur groot aandeelhouder
  • Hogere vermogensbelasting in box 3

Wat we ons goed moeten realiseren is dat belasting ook een manier is om mensen te sturen in gedrag. Gezien de tekorten op de arbeidsmarkt is het logisch dat de overheid ons financieel wil aanmoedigen zo lang mogelijk te blijven werken. De fiscale aanpassingen voor 2023 en verder passen helemaal in dit straatje. Toch wil ik je graag bewust maken of je je hiernaar wilt schikken.

Zelf wil ik de vrijheid hebben om eerder te kunnen stoppen met werken. Veel van mijn klanten hebben dezelfde wens. Om dit te bereiken, zul je vermogen op moeten bouwen, waar je ten alle tijden zelf de beschikking over hebt. Door prinsjesdag is deze strategie fiscaal iets duurder geworden, maar ik ben bereid deze prijs te betalen voor mijn vrijheid.

Alternatieve oplossingen, die fiscaal vriendelijker zijn, hebben voor mij namelijk grote nadelen. Als je vermogen opbouwt via bijvoorbeeld een pensioenregeling of lijfrente, valt dit pas na je AOW-datum vrij. Eerder stoppen zit er dan niet meer in. Ook zie ik vaak dat fiscale voordelen ten koste gaan van je rendement, doordat er hogere kosten zijn of een ongeschikte vermogensmix is gekozen. Zou je een 2% lager inkomen accepteren, als je belastingdruk daardoor 1% lager wordt? Ik niet.

Fiscale voordelen zijn voor mij altijd ondergeschikt aan het realiseren van je financiële doelen, omdat andere keuzes zoals sparen of beleggen een veel grotere impact hebben op het resultaat. Als je weet wat je wilt bereiken, dan zijn de volgende fiscale keuzes actueler geworden door de aangekondigde wetswijzigingen:

  • Voor zzp’ers wordt het vanaf €100.000 winst interessant om een besloten vennootschap op te zetten.
  • Alleen sparen en risicovol beleggen wordt beloond. Investeren met een lager risico wordt fiscaal bestraft. Het kan interessant zijn om defensieve of neutrale investeringsportefeuilles om te zetten naar sparen en/of risicovol beleggen.

Wil jij weten of je fiscaal de juiste keuzes maakt en deze niet ten koste gaan van je flexibiliteit en rendement? Neem dan eens contact met mij op via www.financialdecisioncoach.nl/contact

Blijf op de hoogte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt