inloggen

Hoe bespaar je op verzekeringen?

December is de maand van de zorgverzekeringen. Wat is nu wijs? Ga ik voor het plus, plus zeker of extra plus zeker? Stap ik over of niet? Teveel opties maakt meestal dat we niks doen en dat is bij verzekeringen niet anders. Toch kan het zeker nuttig zijn om je verzekeringen eens onder de loep te nemen. Ook ik neem zeker geen verzekeringspolissen door voor mijn lol, maar ik kan je wel een aantal principes leren, die je binnen een uur vrijwel altijd een paar honderd euro opleveren. Daarnaast is de winst, dat jij één van die weinige personen bent, die zich bewust is van zijn of haar financiële zekerheden.

Life is risky, you’re not going to get out alive!

Jim Rohn

Wat Jim Rohn hiermee wil zeggen is, dat alles risicovol is. Hoewel dit ook een leuk standpunt is om in te nemen bij een discussie over Corona, is het bij vrijwel alle financiële beslissingen zinvol om in gedachten te houden. Vaak denken we te kiezen voor veiligheid, maar creëren vervolgens op een andere plek een risico. Ik heb bijvoorbeeld eerder een blog geschreven over het risico van sparen. Op de korte termijn geeft spaargeld zekerheid, maar de prijs die je betaalt is het negatieve rendement. Het risico daarvan is dat op de lange termijn je koopkracht daalt en je juist onzekerheid creëert. Ook bij verzekeringen geldt dit principe. De prijs voor een verzekering zit verwerkt in de premie, die je betaalt. In veel gevallen zie ik dat de verzekeringskosten zo hoog zijn, dat je veel beter het risico zelf kunt nemen. Om hier een betere beslissing in te nemen is het belangrijk om te weten hoe een verzekeraar werkt.

Een verzekeraar doet aan ruilhandel. Ze ontvangen van alle verzekerden een premie en in ruil daarvoor betalen zij je als je bepaalde uitgaven hebt. De verzekeraars schatten op basis van hun ervaring in hoeveel ze uit moeten betalen. Daar tellen ze hun kosten bij op en vervolgens delen ze dat door het aantal verzekerden om de hoogte van de premie te bepalen. Een verzekering is daarbij vooral nuttig als het risico klein is dat iets gebeurt, maar de financiële gevolgen groot. Een goed voorbeeld hiervan is vaak een aansprakelijkheidsverzekering of overlijdensrisicoverzekering. De kans dat je ze nodig hebt is klein, maar in het geval dat is de impact zo groot, dat je dit nooit zelf zou kunnen betalen. Bij een goede verzekering is het verschil tussen de premie en het mogelijke bedrag wat je ontvangt groot.

Een voorbeeld, waar we ons vaak oververzekeren, is in de zorg. Stel dat je een aanvullende verzekering afsluit voor de fysio of tandarts. De verzekeraar weet bij dit soort financiële producten vrijwel zeker dat je er ook gebruik van gaat maken. Dit kun je zien doordat als je zelf de kosten zou dragen, deze vrijwel altijd ongeveer gelijk zijn aan de betaalde premie. Ook dekken verzekeraars zich vaak goed in, doordat er een maximum is ingesteld aan een potentiële uitkering. Tenzij je al zeker weet dat je bepaalde zorgkosten gaat maken, is het daarom vaak op de lange termijn goedkoper om geen aanvullende verzekeringen te hebben. Natuurlijk is het hierbij zo dat je soms slechter af bent dan met een verzekering. Maar de besparing in premie maakt dit vrijwel altijd goed. Je kunt hierbij een belangrijk principe hanteren:

Als je het zelf kan betalen, dan is een verzekering onnodig

Het mooie van minder verzekeren is dat je meer geld overhoudt. Deze financiële middelen kun je gebruiken om bijvoorbeeld zelf de tandarts te betalen. Ook geeft dit ruimte om vermogend te worden. Met name bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dit een overweging. Stel dat je niet meer zou kunnen werken, dan zijn de gevolgen groot. De premies om dit risico af te dekken zijn echter ook erg hoog. Of je echt een verzekering nodig hebt hangt hierbij af van je persoonlijke situatie. Heb je bijvoorbeeld een partner, waar je op terug kunt vallen? Ook hangt de uitkering vaak erg af van het werk, wat je nog wel zou kunnen doen. Een voordeel van niet verzekeren is ook, dat je meer geld overhoudt om bijvoorbeeld eerder te kunnen stoppen met werken. Regelmatig kom ik situaties tegen waar wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering is, maar geen pensioen wordt opgebouwd. De vraag is dan of je wel de juiste risico’s aan het afdekken bent.De mogelijkheid om je zorgverzekering aan te passen voor het komende jaar eindigt meestal op 31 december. Dus wellicht dat je op oudejaarsdag wat tijd maakt om je zorgverzekering aan te passen. Ik kan je vertellen dat de kans dat je daar geld mee verdient een stuk groter is dan met de loterij.

Blijf op de hoogte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt