inloggen

Geld vergroot alles

Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld €50.000 spaargeld. Ondanks dat dit vermogen niet evenredig is verdeeld, spreek ik regelmatig ondernemers met een goed gevulde bankrekening. Vaak zijn het mensen met sterke overtuigingen over het belang van sparen en het gevoel, dat reeds aan al hun materiële wensen wordt voldaan. Ondanks dat dit een fantastische financiële uitgangspositie is, waar velen waarschijnlijk jaloers op zijn, zie ik dat deze groep een aantal grote kansen laat liggen. Ten eerste is sparen de duurste vorm van financiële zekerheid opbouwen. Je spaartegoed wordt structureel minder waard, doordat de ontvangen rente lager is dan de vermogensbelasting en inflatie. De ironie is dat, als deze spaarders hun geld slimmer gaan investeren, ze juist nog meer geld hebben. Wat moet je daar nu weer mee doen? Daarom vandaag de uitspraak: “Geld vergroot alles”.

Afgelopen weekend werd op televisie het kerstverhaal van Ebenezer Scrooge opgevoerd. Aan het begin van het verhaal is Scrooge een echte gierigaard en vrek, die uiteindelijk tot inkeer komt. Het verhaal doet mij altijd denken aan het feit, dat mensen met geld regelmatig als ‘fout’ worden bestempeld. Ook tijdens de uitzending werd geïnsinueerd dat rijken hun vermogen vergaren ten koste van anderen en een loopje nemen met de regels. Ik hoor, lees en zie regelmatig oordelen over mensen met geld. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het voorbeeld van Max Verstappen, die in Monaco woont om minder belasting te betalen. Ook krijgen rijke mensen, die veel goeds doen, regelmatig veel kritiek daarop. Een goed voorbeeld daarvan is de invloed van de Bill & Melinda Gates Foundation in arme landen. De hamvraag is natuurlijk wat er zou gebeuren met alle ‘goede’ mensen op het moment dat ze rijk worden. Ga je dan ineens veranderen? Zorgt rijkdom ervoor dat je automatisch alle mogelijkheden aangrijpt om belasting te ontwijken of gebruik te maken van je positie ten opzichte van anderen? Dat geloof ik niet.

Ik denk dat geld alleen maar vergroot wie je al bent. Een toename van je financiële middelen maakt alleen maar, dat je nog meer kunt zijn wie je al bent. Wat mijn klanten vaak zeggen, als ze onbeperkte middelen hebben, is meer tijd maken voor vrienden, familie en omgeving. Ook hoor ik vaak de wens om vrijwilligerswerk te gaan doen en meer aandacht te hebben voor de gezondheid. Het allerbelangrijkste is vrijwel nooit om meer materieel bezit te hebben. De oplossing voor te veel geld is daarom ontdekken wat voor jou belangrijk is. Een belangrijke persoonlijke drijfveer voor mij is om een bijdrage te leveren aan de financiële geletterdheid van kinderen. Als ik meer geld zou hebben, dan zou ik deze middelen in kunnen zetten om daar een grotere impact te maken.

Als je het gevoel hebt dat je al voorzien bent in je eigen behoeftes, dan zijn er altijd nog oneindige mogelijkheden om te geven. Dankzij de lockdown waar we nu in zitten, wordt geld uitgeven deze kerst aan onszelf nog lastiger. Misschien daarom een goed moment om jouw positieve impact op de wereld te vergroten en daar een extra bijdrage aan te doen. Mocht je nog geen doel hebben, dan wil ik je graag uitnodigen om mij te helpen een school in Nepal te helpen.

In 2013 ben ik met mijn vrouw in Nepal geweest. Via vrienden waren wij rechtstreeks met een gids in contact gekomen en samen met hem hebben we een onvergetelijke reis gemaakt. Wat mij nog steeds bijstaat van deze reis is de prachtige natuur, vriendelijke mensen en enorme armoede. De belangrijkste inkomstenbronnen voor de gemiddelde Nepalees zijn landbouw of toerisme. Echter, door de verwoestende aardbevingen in 2015 en de Coronacrisis zijn er al jaren vrijwel geen buitenlandse bezoekers en daarmee is er heel veel armoede. Tijdens onze reis hebben wij een Nederlander ontmoet, Frans Jan Verdoold, die al jaren de Nepalezen helpt. Als vrijwilliger brengt hij al jaren Nederlanders rechtstreeks in contact met Nepalese gidsen, aangezien deze normaal via reisbureaus enorm worden uitgebuit. Ook heeft Frans Jan al meerdere waterprojecten opgezet in het dorp, waar onze gids ook vandaan kwam. Door de aardbeving zijn de natuurlijke waterbronnen op deze plek vrijwel droog komen te liggen. Op het hoogste punt van het dorp ligt de school, de Shree Mahangkal Primary School, waar nu geen watervoorziening meer is. Samen met de bewoners van het dorp is er een plan ontwikkeld om bij de school regenwater op te vangen in watertanks. Voor dit plan moeten goten, regenpijpen en drie tanks van 10.000 liter worden aangeschaft. Ook zullen er lokale werknemers worden ingehuurd, die alles gaan aanleggen. Om je een idee te geven: een lokale werknemer verdient €5 per dag. De grootste kostenposten zijn echter het materiaal en vervoer vanuit Kathmandu. Inmiddels is er voor dit plan €3.000 ingezameld, maar er is in totaal €6.500 nodig om het uit te kunnen voeren. Er zal hiervan letterlijk geen cent worden ingehouden. Alles komt rechtstreeks terecht in Nepal, om ervoor te zorgen dat de school weer water heeft, een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Wil je mij helpen om deze kinderen te steunen, klik dan op onderstaande link. Ieder bedrag wat je kunt missen is welkom. Ook zal je foto’s ontvangen van de bouw en het eindresultaat.

Blijf op de hoogte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt